Laatste ontwerpsessie park Vollenhove

4 juni 2024

De afgelopen maanden hebben we samen met bewoners meegedaan aan het project 'Gezonde Buurten'. Hiermee willen we het park gaan opknappen en er een fijne plek van maken om te sporten, spelen, van de natuur te genieten en om elkaar te ontmoeten.  

Om tot een mooi ontwerp te komen zijn er twee bijeenkomsten met bewoners geweest. Tijdens deze ontwerpsessies werden van de mooiste en beste ideeën schetsen gemaakt.  

Ontwerpsessie op 30 mei

Vorige week was de laatste ontwerpsessie. Hier werd het voorlopige ontwerp getoond aan bewoners. Er waren zeker 30 bewoners aanwezig tijdens de sessie om hun mening te geven. De meesten waren erg enthousiast over het ontwerp en zagen hun ideeën uit de vorige sessie terug in dit ontwerp. De kinderen konden kiezen uit hun favoriete speeltoestel. Ook konden ze meedoen aan verschillende activiteiten, zoals een natuurproef van 't Volle Bos en IVN of boogschieten met Jordy van SportiefZeist. De hapjes, warme vega wraps, werden wederom goed gewaardeerd. 

Tijdens de sessie vroegen bewoners zich af wat er gaat gebeuren met de huidige speeltoestellen, of er meer afvalbakken kunnen komen en of er genoeg schaduw komt. Alle ideeën worden meegenomen in het definitieve ontwerp. 

Activiteitenprogramma

Daarnaast zijn we druk bezig met het maken van een activiteitenprogramma voor jong en oud op het gebied van sporten, spelen, natuur en ontmoeten. Heb jij een leuk idee voor een buurtactiviteit in het park of wil je zelf iets organiseren? Neem dan contact op met ons! A.boslooper@jantjebeton.nl 

Naamwedstrijd voor het park

Voor de nieuwe naam van het park is een naamwedstrijd opgezet. Op de ontwerpdagen kon iedereen in een grote doos een naam voor het park achterlaten. Deze wedstrijd gaat nog even door. Tot en met vrijdag 21 juni kan iedereen meedoen met deze naamwedstrijd via dit online formulier. 

De winnaar van de naamwedstrijd krijgt een leuk buitenspeelpakket! Doe jij ook mee? 

Presentatie definitief ontwerp

Op 29 juni tijdens het buurtfeest en op 6 juli tijdens de braderie zal het definitieve ontwerp te zien zijn. Er zal tijdens deze evenementen een stand aanwezig zijn waar je gezellig langs kunt komen om het ontwerp van het nieuwe park te zien. Je krijgt te zien hoe jouw ideeën voor het park in het definitieve ontwerp zijn verwerkt én er zijn gratis gezonde snacks. Ook maken we tijdens het buurtfeest op 29 juni bekend wie de winnaar is van de naamwedstrijd voor het park.