Vollenhove Vooruit

Een buurt waar iedereen plezierig woont en zich met elkaar en de buurt verbonden voelt. Dat is het doel voor Vollenhove voor 2035. Organisaties zoals de gemeente Zeist, Woongoed Zeist en MeanderOmnium, werken samen met bewoners aan de buurtaanpak Vollenhove Vooruit.

Binnen de buurtaanpak hebben we vier doelen voor Vollenhove:

  1. Een gezonde gemeenschap: we willen een sterke en gezonde bevolking in Vollenhove. Jonge en oude mensen moeten op een fijne manier kunnen leven. Ook staat ontmoeten en chillen centraal en moet iedereen de zorg krijgen die hij of zij nodig heeft.
  2. Verschillen gebruiken als kwaliteit: we willen dat bewoners van verschillende nationaliteiten elkaar kennen én helpen. Als bewoners ideeën hebben voor de buurt, moeten ze die kunnen inbrengen.  
  3. Een open, groene en veilige buurt: we willen een veilig, schoon en groen Vollenhove. Het is belangrijk dat iedereen kan sporten en bewegen. Ook moet criminaliteit geen kans krijgen.
  4. Een moderne wijk die klaar is voor de toekomst: we zijn klaar voor klimaatverandering en we willen van het gas af. Daarnaast denken we na over nieuwe vormen van vervoer in Vollenhove.

Hoe gaan we onze doelen halen?

We zien verschillende mogelijkheden om de buurt te verbeteren. Deze mogelijkheden noemen we kansen. Een deel van deze kansen hebben we al bereikt. Maar er zijn ook kansen waar we nu mee bezig zijn. En er zijn kansen waar we in de toekomst aan gaan werken.

Op de kaart hieronder is met kleine getekende plaatjes aangegeven welke kans aan welke doelstelling bijdraagt (bijdrage ambitie). De vier soorten plaatjes staan voor de vier eerder genoemde doelen (een gezonde gemeenschap, verschillen gebruiken als kwaliteit, een open, groene en veilige buurt en een moderne wijk die klaar is voor de toekomst).

De kansenkaart. Zie link met uitleg onder de afbeelding.

Toelichting: In deze kaart van Vollenhove zijn de doelstellingen van Vollenhove Vooruit op de juiste plek weergegeven. Lees de uitgebreide beschrijving.