Verklaring toegankelijkheid

De website www.vollenhovevooruit.nl voldoet aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau A en AA. Een toegankelijke website is goed te lezen en te begrijpen voor alle bezoekers. Ook voor mensen met een visuele beperking. Toegankelijkheid is een wettelijke eis. Er gelden daarom functionele, technische en redactionele eisen voor websites van de overheid.

Status digitale toegankelijkheid

De website voldoet volledig aan de eisen die worden gesteld rond digitale toegankelijkheid. Op 7 februari 2023 is er onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van de website. Het onderzoeksrapport met resultaten is beschikbaar. De huidige status is:

A – voldoet volledig

De toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 8 maart 2023.

Waarmerk Drempelvrij

Vollenhove Vooruit heeft de website www.vollenhovevooruit.nl laten onderzoeken op digitale toegankelijkheid. Uit het onderzoek blijkt dat de website op alle geteste onderdelen voldoet aan de richtlijnen op niveau WCGA21-AA. De website www.vollenhovevooruit.nl mag daarom sinds 7 februari 2023 het waarmerk ‘Drempelvrij’ dragen. Dit is een Nederlands kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites.

 

Logo Waarmerk Drempelvrij

Toegankelijk blijven

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om de website toegankelijk te houden:

  • Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Onze redactie toetst vóór publicatie alle inhoud op toegankelijkheid.
  • Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de inhoud.
  • Vollenhove Vooruit vraagt bezoekers van de website eventuele onvolkomenheden te melden.

Probleem met de toegankelijkheid?

Ervaar je ondanks de maatregelen die wij hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem op de website?

Laat het ons weten via info@vollenhovevooruit.nl.