Verklaring privacy

Op deze website verwerken we persoonsgegevens zodat wij informatieve diensten voor en door de wijk Vollenhove kunnen uitvoeren. De verklaring inzake Gegevensbescherming is van toepassing op de persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van de uitvoering van de contacten met u als wijkbewoner.

Privacy

Privacy is een recht dat de persoonlijke levenssfeer beschermt. Het gaat om de bescherming van persoonsgegevens, het eigen lichaam, van bezit, het persoonlijk leven en het recht om vertrouwelijk te communiceren. Privacy betekent dat iemand dingen kan doen zonder dat de buitenwereld daar weet van heeft, inbreuk op maakt of een corrigerende invloed op uitoefent. Kortom, privacy is een ruim begrip.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld:

  • uw naam
  • adres
  • e-mailadres en telefoonnummer

Afhankelijk van de dienst waarvoor u komt, kunnen dat ook andere gegevens zijn, zoals: uw geboortedatum, geslacht, Burgerservicenummer, of meer persoonlijke informatie, bijvoorbeeld over uw gezondheid.

Zie voor meer informatie de uitgebreide informatie op zeist.nl.

Persoonsgegevens op deze site

Op deze website vragen we om persoonsgegevens bij het aanmelden van activiteiten. Wij verwerken die op de volgende manier:

  • Informatie, betreffende de activiteit, inclusief vrije tekstvelden over locatie en aanmeldmogelijkheden, wordt op de website geplaatst. De inzender van de activiteit geeft hiervoor toestemming. 
  • Persoonsgegevens van de inzender komen terecht bij de redactie van de website. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentie over de aanmelding en niet voor andere doeleinden. De gegevens worden niet langer bewaard dan 6 maanden na het verstrijken van de activiteit.
  • Een e-mail met bevestiging van de aanmelding wordt eenmalig automatisch verstuurd naar de inzender en wordt niet opgeslagen.

Recht op inzage

Inzenders van activiteiten hebben recht op inzage van opslag van hun gegevens en kunnen een verzoek doen om deze gegevens te verwijderen.

Hiervoor kunt u contact opnemen met de redactie via info@vollenhovevooruit.nl.