Stand van zaken gebiedsvisie

Met het advies van het VAT maakt de gemeente een gebiedsvisie en een plan van aanpak

18 september 2023

Net voor de zomer heeft het Vollenhove Advies Team (VAT) haar advies overhandigd aan wethouder Laura Hoogstraten. De bewoners van Vollenhove in dit ‘VAT’ hebben in 6 avonden gewerkt om hun wensen voor de wijk en de kansen die ze zien voor verbeteringen in de toekomst op papier te zetten.

De volgende stap

De volgende stap is het maken van de gebiedsvisie. Lees alles over de gebiedsontwikkeling in Vollenhove en de tijdlijn die daarbij hoort via OMZeist.nl.