Vollenhove in de Telegraaf: een positiever imago!

14 maart 2023

Vandaag stond er een erg mooi artikel over Vollenhove in de Telegraaf. De krant schreef het artikel naar aanleiding van het onderzoek dat we het afgelopen jaar hebben uitgevoerd in de wijk. Misschien herinner je je nog wel de enquête die je hiervoor kon invullen.

Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 38 procent van de inwoners van Vollenhove positiever is gaan denken over de wijk. De Telegraaf benoemt daarom dat het de goede kant op gaat met het imago van Vollenhove. Mede dankzij de buurtaanpak Vollenhove Vooruit. Zo is de L-flat gerenoveerd, kunnen bewoners terecht bij een team voor vragen en worden tal van initiatieven georganiseerd. Ook benadrukt de Telegraaf dat maar liefst 78 procent van de inwoners goede en bereikbare zorg een mooi kenmerk vindt van Vollenhove.

Wij zijn trots op de wijk. De aankomende jaren blijven we aan de slag om met allerlei mooie projecten Vollenhove een nóg fijnere woonplek te maken. Zodat we in 2035 met trots kunnen zeggen: Vollenhove is écht vooruit gegaan!